Vårens kanslidialoger

På kort tid har det under våren arrangerats tre dialogmöten för kanslipersonal inom halländsk fotboll. Sammanlagt medverkade 25 föreningar – ungefär en fjärdedel av distriktets klubbar – samt anställda vid HFF:s kansli. Kungsbacka IF och Stafsinge IF var värdklubbar medan ett av mötena genomfördes digitalt.

Diskussionsämnena blev många (se nedan) under kansliträffarna där deltagarna själva bidrog med förslag på programpunkter. Nya kontakter knöts och erfarenheter utbyttes.

Registreringen av spelare anses som en administrativ börda med blanketter för målsmans medgivande om licensiering, från 10 år och från 15 år. PDF-signering godkänns som alternativ.

Uttryckligen finns ett önskemål om fler HFF-utbildade fotbollsutbildare ute i föreningarna och där görs insatser för att utvidga gruppen av utbildare i spelarutbildning (SUP 2.0) och inspirationsträningar. Klubbarna uppmanas att komma med förslag på tänkbara kandidater till rollen som utbildare.

En uppmaning från HFF är också att Min Fotboll-appen används i ännu större utsträckning, bl a för att underlätta för lagansvariga att förmedla laguppställning till matchrapporter, även kopplat till Fogis. Införandet av match- och domarvärdar samt ekonomisk sanktion för utebliven laguppställningen diskuterades vid samtliga kansliträffar.

Kommunikation är en förutsättning för inte minst god administration och kansliverksamhet. När det gäller Fogis och information om respektive förening efterfrågas en skärpning och kontinuerlig uppdatering av samtliga kontaktuppgifter. Hjälp till självhjälp, typ.

Tillgången av domare är en ständigt aktuell fråga. Kadern är begränsad, liksom antalet observatörer. Föreningarna uppmanas att rekrytera inte bara ledare utan även nya domare. Nytt för årets säsong är införandet av matchmöte en stund före avspark där domare, ledare och lagkaptener har ett kortare samtal.

Kanslidialogmötena genomfördes i positiv anda och många intressanta frågor dryftades. Att tjänstgöra som avlönad kanslist i en förening som i övrigt bygger på ideella krafter har sina utmaningar och vedermödor men består också av glädjeämnen, kan konstateras. Att någon gång under året träffas och ges möjlighet att bygga nätverk bidrar till att öka kanslistens arbetsglädje. I runda tal fyra av tio fotbollsföreningar i Halland har kanslipersonal i någon form av anställning.

Ett axplock ur ämnena som diskuterades: