Årsmöte

En förenings viktigaste möte är årsmötet. Där avhandlas verksamhetsplan och budget för det senaste gångna året samt innevarande år. Personval till styrelsen mm är också viktiga punkter på agendan.

Hallands Fotbollförbunds årsmötet har de senaste åren genomförts i februari, närmare bestämt tordagen i vecka 8. Årsmötets agenda är fastställd i stadgarna. Föreningarna deltar på årsmötet genom utsedda ombud som för föreningens talan genom att rösta med fullmakt från föreningen. Varje förening ha rätt att delta med två ombud. Föreningen väljer hur dess röstar ska fördelas på de två ombuden.

Kallelse till årsmötet skickas ut till föreningarna i aug/sept. Motion till årsmötet ska vara HFF tillhanda senaste den 1 december. Senast den 1 januari ska föreningarna lämnat in sina nomineringar för personvalen till valberedningen.

Årsmötet 2022 kommer att genomföras digitalt.

Frågor och svar Årsmöte

Utbildningar/Möten Förening