2021

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt via plattformen EasyMeet som vi fått låna av RF.

Vid årsmötet deltog ombud för 56 föreningar med en samlad röstlängd om 115 röster.