2022

HFF årsmöte 2022 genomförs torsdagen den 24 februari.

Motioner till årsmötet skall vara HFF tillhanda senast den 1 december 2021.

Dokument Årsmöte 2022