Ordförandedialoger

Ordförandedialoger genomförs på initiativ från HFF styrelse ca en gång per år.

Syftet med mötena är att informera och inhämta synpunkter kring verksamheten inom HFF samt att informera sig om föreningarnas verksamheter, utmaningar och möjligheter.

Inbjudan till mötena riktar sig till föreningens ordförande och/eller till annan styrelseledamot.

Utbildningar/Möten Förening