Organisation

HFFs organisation presenteras här. Styrelsen beslutar om organisationen vid sitt konstituerande möte efter att årsmötet valt styrelse.

Årsmötet väljer ordförande och ledamöter till styrelsen. Styrelsen konstituerar sig och tillsätter kommittéer för att underlätta arbetet.
Årsmötet väljer också ordförande och ledamöter till Disciplinnämnden och Valberedningen samt revisorer och suppleanter för dessa.

Hallands Fotbollförbund har till uppgift att främja fotbollsintresset samt stärka, utveckla och administrera fotbollen i Halland.

Hallands FF ska vara landets ledande distriktsförbund inom fotbollen. Fotbollen i Halland ska vara för alla, överallt, i en trygg och utvecklande miljö.

  • Fotbollen i Halland präglas av öppenhet och demokrati
  • Fotbollen i Halland präglas av glädje och engagemang
  • Fotbollen i Halland är öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionshinder
  • Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med
  • Fotbollen i Halland präglas av respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varnadra på och vid sidan av planen

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda i respektive i Styrelse/Kommitté/Nämnd.

Styrelse

Disciplinnämnd

  • Anders Walldén Disciplinnämndsordförande
  • Helené McNamee Disciplinnämndsledamot
  • Fisnik Kyqyakaljia Disciplinnämndsledamot
  • Lars Johansson Disciplinnämndsledamot
  • Ulf "Utta" Eriksson Disciplinnämndsledamot

Fotbollskommitté

Föreningskommitté

Tävlingskommitté

Valberedning