Representantskap

Representantskapet beslutar om förändringar i tävlingsbestämmelserna (TB) och tillhörande representationsbestämmelserna (RB) samt fastställer serieindelning i distriktets representationsserier.

Varje förening kan delta med en representant vid distriktets representantskap. Föreningen utser sin representant och suppleant för denna. Suppleanten deltar på mötet om representanten får förhinder. Varje närvarande föreningsrepresentant har en röst och distriktsstyrelsens sju ledmöter har varsin sin röst. Man kan inte rösta med fullmakt vid representantskapet.

Frågor och svar Representantskap