2021

HFF representantskap 2021 genomfördes tisdagen den 14 december 19:00.

Mötet genomfördas den 14 december istället för den 1 december pga av oväder. Vi möjligheten att träffas fysiskt i år på Katrinebergs folkhögskola.
Inkomna motioner till representantskapet var HFF tillhanda senast den 1 september.

Handlingar och protokoll från mötet hittar du i dokumentlistan här nedan.