2021

HFF representantskap 2021 genomförs onsdagen den 1 december 19:00.

Förhoppningsvis får få möjlighet att träffas fysiskt i år på Katrinebergs folkhögskola.
Motioner till representantskapet skall vara HFF tillhanda senast den 1 september.

Representantskap 2021