Utmärkelser

Föreningar kan ansöka om utmärkelser till föreningen eller ledare/spelare i föreningen. Information om vilka utmärkelser som kan ansökas av HFF ser du här nedan. Likaså de förutsättningar som gäller för ansökan.

Tavla

Förbundets tavla kan tilldelas förening tidigast vid 100-års jubileum.
Tavla kan tilldelas högkvalificerad ledare vid vederbörande synnerligen högtidigt tillfälle. Tavlan utdelas i regel vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Diplom

Förbundets diplom kan tilldelas förening tidigast vid 75-årsjubileum.
Diplom kan tilldelas högkvalificerad ledare vid vederbörande synnerligen högtidigt tillfälle. Diplomet utdelas i regel föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Fat

Förbundets fat kan tilldelas föreningen tidigast vid dess 50-årsjubileum.
Fatet kan efter särskilt beslut i undantagsfall tilldelas högkvalificerad ledare vid för vederbörande synnerligen högtidligt tillfälle. Fatet utdelas i regel vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Standar

Förbundets standar kan tilldelas förening tidigast vid dess 25-årsjubileum. Ledamot av förbundsstyrelsen efter 20 år i styrelsen.
Ledamot av föreningsstyrelsen efter 25 år i styrelsen.
Standaret utdelas i regel till föreningen vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte. Standaret utdelas i regel till ledamot vid förbundets eller föreningens årsmöte.

Förtjänstmedalj Guld

Medaljen i guld kan tilldelas den som under minst 20 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstmedalj i guld utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänstplaketten

Förtjänstplaketten kan tilldelas den som under minst 15 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstplaketten utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänstmedalj Silver

Medaljen i silver kan tilldelas den som under minst 10 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstmedalj i silver utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänsttecken för spelare

Tilldelas den som deltagit i högst två föreningar under minst 15 år och därvid årligen spelat minst 1/3 av samtliga matcher. Matcherna räknas från det år spelaren fyllt 15 år. Förtjänsttecken för spelare utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förutsättningar

För att kunna söka utmärkelse till en person i föreningen krävs det att aktuell person finns registrerade på föreningen i FOGIS. Likaså behöver personens olika roller vara registrerade i FOGIS för att ansökan ska kunna behandlas.
Efter bifallen ansökan skickas utmärkelsen till uppgiftslämnarens adress som anges i formuläret.

Observera följande:
För erhållande av Hallands Fotbollförbunds utmärkelser gäller att:

• personen i fråga skall ha varit aktiv viss tid under de senaste fem åren.

• mellan varje utmärkelse skall minst 3 år förflyta och den föreslagne personen/föreningen skall tidigare erhållit utmärkelse av närmast lägre valör.

• personen ej varit anställd inom förbund eller förening under den tid och för det uppdrag som ansökan gäller.

• uppdrag i valberedning, som revisor, lotteriföreståndare, arvoderade uppdrag och liknande gäller ej som underlag för ansökan av utmärkelser.

• I förekommande fall kan spelare och ledare få räkna tid i två föreningar.

• för person som innehaft två olika uppdrag under samma år räknas som ett år.

• det är av största vikt att personen och uppgifterna om personens olika roller är registrerade i FOGIS för att ansökan ska kunna behandlas.

• Ansökningarna för Hallands Fotbollförbunds utmärkelser skall vara Hallands Fotbollförbund tillhanda senast 8 veckor före det att utmärkelserna skall utdelas.

Ansökan om HFF utmärkelser

Ovanstående förening och uppgiftslämnare ansöker om och förslår utmärkelse till nedanstående person.