Divisionsserier

Barn- och ungdomsfotbollen administreras av Hallands FF enligt följande:

 • HFF bjuder in till seriespel fr.o.m 10 års ålder, 7mot7 i s.k. divisionsspel.
 • I spelformen 11mot11 görs i serier utan omlottning. Utgångsläge är serie med dubbelmöte.
 • I spelformen 9mot9 görs i serier med omlottning utifrån resultat. 14-16 matcher under säsongen.
 • I spelformen 7mot7 görs i serier med omlottning. 12-14 matcher under säsongen.
 • I spelformerna 3mot3 och 5mot5 ger HFF föreningar/allianser uppdrag att arrangera poolspel.

I fälten nedan hittar du mer info om divisionsspelet, hur du anmäler lag och rekommendationer om spelardisponering, sportsliga värderingar mm.

Notera att ansvariga ledare för resektive lag ansvarar för att vara väl förtrogna med aktuella tävlingsbestämmelser.

Anmälan görs i FOGIS av föreningens ungdomsansvarige

Föreningar som tillhör andra distrikt men vill spela i HFFs serier skall först söka tillstånd för detta hos sitt distriktsförbund.

Anmälan öppnas den 17 december 2020 och stängs den 12 februari 2021 för division 1-7, 11mot11 (15-19 år).

Anmälan öppnas den 17 december 2020 och stängs den 26 februari 2021 för division 8-15, 9mot9 (13-14 år) och 7mot7 (10-12 år).

 • Anmälan skall göras av föreningens ungdomsansvarig.
 • Alla ledare måste ha gått spelformskursen Leda laget
 • Vid varje lag som anmäls skall ansvarig kontaktperson och mejladress anges.
 • Denna person skall vara registrerad i FOGIS för aktuellt lag med aktuella kontaktuppgifter.
 • Skriv in åldersspannet i laget (ex 3st 2007 och 9st 2008) i kommentarsfältet som finns i anmälan.

Förklaring till hur man anmäler ett lag i Fogis finns här:

FOGIS — Hallands FF (svenskfotboll.se)

Beroende på antal lag som anmäls till de olika divisionerna kan det bli aktuellt att slå ihop divisioner, vilket i så fall görs via dialog med berörda föreningar.

Vid stora resultatavvikelser förbehåller HFF sig rätten att flytta lag mellan divisionerna efter dialog med föreningen.

Samtliga lag som deltar i divisionsspel skall fylla i matchrapport i FOGIS och hemmalaget skall rapportera in resultatet (även bortalaget har möjlighet att rapportera in resultat via sms). I division 11-16 publiceras ej resultat och tabeller men används för internt arbete med bl.a. uppföljning av resultatavvikelser.

Enligt SvFF spelregler för barn- och ungdomsfotbollen skall spelarna delta i den spelform som är avsedd för sin ålder (se TB §7 för barn- och ungdomsfotboll). Vi förutsätter att du som ansvarig för föreningens ungdomsverksamhet ansvarar för att föreningens olika lag anmälas till respektive spelform.

Det innebär att man inte kan lyfta upp hela lag i en annan spelform än den man åldersmässigt tillhör.

Vikten av att samtliga matchers resultat i samtliga divisioner registreras efter spelad match vill vi att du informerar föreningens ledare om.

Du ansvarar också för att anmäla föreningens lag i FOGIS. (Kontakta HFF kansli vid behov av hjälp). I samband med detta skall fullständiga kontaktuppgifter för lagens ledare läggas in i FOGIS.

Det är alltid ansvariga föreningsledare för laget som ansvarar för att sportsliga värderingar följs.

Sportsliga värderingar är följande:

 • Att skapa balans mellan träning och match för varje spelare = utbildning.
 • Att tänka på fysisk storlek hos enskilda spelare vid laguttagning.
 • Att hålla jämn standard på lagen under säsongen.
 • Att vid spelarbrist i första hand fylla på med spelare från yngre lag före att använda överåriga.
 • Överåriga spelare används i undantagsfall och endast när dessa inte har annat/eget lag i föreningen att spela i eller att det är en nödvändighet för att få ihop fullt lag. Överåriga används inte även om motståndarna tvingtas att använda det.

Punkter att lyfta fram för en positiv utvecklingsmiljö:

 • Fokus på det långsiktiga lärandet.
 • Utveckling av prestation.
 • Fler skall spela längre.
 • Alla skall få en möjlighet att utveckla sitt intresse, sin kunskap och sin passion för fotboll.
 • Ett flexibelt förhållningssättet för att öppna upp för alla föreningars möjligheter att få ihop lag så att alla i föreningen kan spela fotboll.

Föreningarna disponerar fritt sitt spelarmaterial inom ramen för åldersrekommendationerna som är riktmärken, se nästa sida, samt de sportsliga värderingarna nedan. Om ni har fler än nedan angivna antal överåriga spelare som inte har möjlighet att spela i annat lag så anmäl laget i en högre division.

HFFs rekommendation är att de överåriga spelarna är ett år äldre.

Vid behov kan spelarna vara två år äldre i division 3,5 och 7.  Ni ska då meddela HFF!

Målet är att få ihop lag och att alla i föreningen får speltid.

Vid användande av överåriga rekommenderar vi även att motståndarna informeras innan match.

 • Fritt för pojkar att delta i flicklag upp till 12 år. I åldrarna 13 – 19 kan dispens ges om synnerliga själ finns.

Vid disponering av lagen skall sportsliga värderingar råda, se nedan.

 • Ni ska dock inte använda fler än två (2) spelare som är äldre än rekommenderad ålder per match i spelformen 7mot7.
 • Ni ska dock inte använda fler än tre (3) spelare som är äldre än rekommenderad ålder, och det bör ej heller vara mer än 2 överåriga spelare samtidigt på plan i spelformen 9mot9. Klarar ni inte av att genomföra matchen utan att använda fler än 2 överåriga samtidigt på plan ska ni meddela motståndarna.
 • Ni ska dock inte använda fler än fyra (4) spelare som är äldre än rekommenderad ålder, och det bör ej heller vara mer än 2 överåriga spelare samtidigt på plan i spelformen 11mot11. Klarar ni inte av att genomföra matchen utan att använda fler än 2 överåriga samtidigt på plan ska ni meddela motståndarna.

Spel i division 1-7 genomförs enligt spelformen 11mot11.

I division 1-7 kan matcher ibland genomföras med tvådomarsystem.

I division 1, 3, 5 och 7 har lagen möjlighet att vid behov spela enligt spelformen 9mot9 se TB kap4 §5.

 • I division 1, 3, 5 och 7 erbjuds spel med geografisk indelning.
 • I division 1, 3, 5 och 7 läggs matcherna in valfri vardag måndag – torsdag. Matcher där lagen har lång resväg har möjlighet att förläggas till söndagar med matchstart 11:00 eller 17:00. HFF förbehåller sig rätten att flytta matcher om det blir för många matcher samma dag.
 • I division 1, 3, 5 och 7 är utgångsläget serie med dubbelmöte.
 • I division 2, 4 och 6 spelas dubbelmöten i förhållande till antal anmälda lag. (Blir det många lag anmälda kan det bli aktuellt med spel i fler serier med ev. slutspel som följd.)
 • I division 2, 4 och 6 är sista matchdag söndagar. HFF förbehåller sig rätten att flytta matcher om det blir för många matcher samma dag.

Division 2, 4 och 6 utgör även kvalificering till SvFF P16, P17 och P19 för pojkar. I dessa divisioner tillåts inga överåriga spelare delta och inga dispenser ges.

Info och rekommendationer för respektive division:

Division 1 - Rekommenderad ålder 19 år, födda år 2002. Lag som består av 19åringar med inslag av yngre och äldre.

I denna divisionen finns möjligheten för föreningar att spela med sitt ”andralag” och man kan hålla ihop en ”social grupp” ytterligare något år i föreningen.

 • Föreningen har möjligheten att plocka ner fyra (4) spelare födda år 2001 och som inte får någon speltid i äldre lag.
 • Beroende på antal anmälda lag så indelas dessa i geografiska grupper.
 • Om lagen inte kommer överens om speldag enligt ovan är onsdag sista speldag i varje omgång.

Division 2 - Ålder max 18 år, födda år 2003. Utgör även kvalserie till SvFF P19 2022 Gäller pojkar.

Segrare i serien kvalificerar sig till SvFF P19 2021. Beroende på antal platser som HFF tilldelas kan fler lag bli erbjuden spel. Avböjer seriesegrare att delta i SvFF P19 övergår erbjudandet till nästkommande lag i tabellen.

 • Kombinerade lag kan delta i denna division men kan inte delta i SvFF P19.
 • Inga överåriga tillåts. Inga dispenser ges.
 • Divisionen gäller för spel i hela Halland.

Division 3 - Rekommenderad ålder 17 år, födda år 2004. Lag som består av 17åringar med inslag av yngre och äldre i enlighet med spelardisponering.

 • Beroende på antal anmälda lag så indelas dessa i geografiska grupper.
 • Om lagen inte kommer överens om speldag enligt ovan är tisdag sista speldag i varje omgång.

Division 4 - Ålder max 16 år, födda år 2005. Utgör även kvalserie till SvFF P17 2022 Gäller pojkar.

Segrare i serien kvalificerar sig till SvFF P17 2021. Beroende på antal platser som HFF tilldelas kan fler lag bli erbjuden spel. Avböjer seriesegrare att delta i SvFF P17 övergår erbjudandet till nästkommande lag i tabellen.

 • Kombinerade lag kan delta i denna division men kan inte delta i SvFF P17.
 • Inga överåriga tillåts. Inga dispenser ges.
 • Divisionen gäller för spel i hela Halland.

Division 5 - Rekommenderad ålder 16 år, födda år 2005. Lag som består av 16åringar med inslag av yngre och äldre i enlighet med spelardisponering.

 • Beroende på antal anmälda lag så indelas dessa i geografiska grupper.
 • Om lagen inte kommer överens om speldag enligt ovan är måndag sista speldag i varje omgång.

Division 6 - Ålder max 15 år, födda år 2006. Utgör även kvalserie till SvFF P16 2022. Gäller pojkar.

Segrare i serien kvalificerar sig till SvFF P16 2021. Beroende på antal platser som HFF tilldelas kan fler lag bli erbjuden spel. Avböjer seriesegrare att delta i SvFF P16 övergår erbjudandet till nästkommande lag i tabellen.

 • Kombinerade lag kan delta i denna division men kan inte delta i SvFF P16.
 • Inga överåriga tillåts. Inga dispenser ges.
 • Divisionen gäller för spel i hela Halland.

Division 7 - Rekommenderad ålder 15 år, födda år 2006. Lag som består av 15åringar med inslag av yngre och äldre i enlighet med spelardisponering.

 • Beroende på antal anmälda lag så indelas dessa i geografiska grupper.
 • Om lagen inte kommer överens om speldag enligt ovan är torsdag sista speldag i varje omgång.

Spel i division 8-10 sker genom spel enligt spelformen 9mot9.

Vid val av plan-, mål- och bollstorlek så finns det rekommendationer under respektive division nedan. Det är dock de mini- och maxmått som anges i regelboken som gäller och som respektive hemmalag bestämmer.

Spel erbjuds i tre (3) nivåer, Halland eller spel i två mer geografisk indelning.

Omlottning sker under sommaren utifrån vårens resultat.

Omlottningen sker inom respektive grupp Halland eller geografisk indelning.

Utgångsläget är att alla lag spelar 14-16 matcher under året oavsett antal lag i serierna.

Exempel på principen (antal lag i respektive serie beror på antal anmälda lag):

Vi har två serier i gruppen Halland med 9 lag i varje under våren. Lag 1-4 i respektive grupp plus bästa 5:a utgör höstserie A och lag 5-9 utgör höstserie B.

Vi har 4 serier i gruppen geografisk indelning med 8 lag i varje under våren. Lag 1-4 i de två nordligaste serierna utgör höstserie N1 och lag 5-8 i dessa serier utgör höstserie N2. På samma sätt blir det i de två sydligaste vårserierna som då utgör höstserie S1 och S2.

Rekommendationer för respektive division:

Division 8 - Rekommenderad ålder 14 år, födda år 2007. 14årslag med inslag av äldre, äldst födda år 2006 i enlighet med spelardisponering.

 • Vid val av storlek på plan och mål rekommenderas den stora storleken.
 • Föreningen kan välja spel i två (2) nivåer, Halland eller spel i mer geografisk indelning.

Division 9 - Rekommenderad ålder 13-14 år, födda år 2007-2008. 13årslag med inslag av yngre och äldre, äldst födda år 2006 i enlighet med spelardisponering.

 • Vid val av storlek på plan och mål rekommenderas mellanstorlek.
 • Föreningen kan välja spel i två (2) nivåer, Halland eller spel i mer geografisk indelning.

Division 10 - Rekommenderad ålder 13år, födda år 2008. 13årslag med inslag av yngre och äldre, äldst födda år 2007 i enlighet med spelardisponering.

 • Vid val av storlek på plan och mål rekommenderas den lilla storleken.
 • Föreningen kan välja spel i två (2) nivåer, Halland eller spel i mer geografisk indelning.

Spel i division 10-16 sker enligt spelformen 7mot7.

Vid val planstorlek så är det mini- och maxmåtten som anges i regelboken som gäller men vi rekommenderar planstorlek enligt nedan. Det är dock hemmalaget som avgör vilken storlek som används.

Rekommendationer för val av planstorlek är: 
Liten 7mot7 för 10-11åringar
Stor 7mot7 för 12åringar.

Serier i dessa divisioner kommer att delas in efter geografisk närhet. Målet är att inget lag, vid match, skall behöva åka över mer än en kommungräns.

I dessa divisioner sker omlottning under sommaren.

Utgångsläget är att alla lag spelar 12-14 matcher under året oavsett antal lag i serierna.

Rekommendationer för respektive division:

Division 11 - Rekommenderad ålder 12 år. 12årslag med inslag av äldre.

Division 12 - Rekommenderad ålder 12 år. 12årslag med inslag av yngre.

Division 13 - Rekommenderad ålder 11 år. 11årslag med inslag av äldre.

Division 14 - Rekommenderad ålder 11 år. 11årslag med inslag av yngre.

Division 15 - Rekommenderad ålder 10 år. 10årslag med inslag av äldre.

Division 16 - Rekommenderad ålder 10 år. 10årslag med inslag av yngre