Senior

Tävlingar för seniorer, damer och herrar, i Halland utgörs av seriespel i representationsserier och utvecklingsserier samt distriktsmästerskap (DM).

2021 års DM för seniorer ställdes in pga. covid.

DM spelas med ett inledande gruppspel där lagen delas in grupper om 3-4 lag.

Därefter tar slutspel vid där det är utslagningsmatcher.

DM spelas med ett inledande gruppspel där lagen delas in grupper om 3-4 lag.

Därefter tar slutspel vid där det är utslagningsmatcher.

Representationsserier

Damer division 2 är en regional serie som administeras utifrån samverkan mellan alla 9 Götalandsdistrikten.

I Götaland finns det 8 stycken division 2 serier. De lag som är kvalificerade för division 2 delas in i de 8 serierna i samverkan med alla Götalandsdistrikt. Detta innebär att lagen från ett distrikt kan spela i en serie som administreras av ett annat distrikt.

Antalet lag i respektive serie är 12 stycken.

Serierna fastställs av representantskapen i samtliga Götalandsdistrikt efter förslag från den samverkansgrupp som gemensamt handlägger tävlingen.

Förutsättningarna för upp- och nedflyttning är följande:

 • Seriesegrare i respektive serie flyttas upp till division 1.

Representantskapet fastställer en division 3 serie.

Antalet lag i serien är 12.

Förutsättningar för upp- och nedflyttning är följande:

 • Seriesegraren flyttas upp till division 2.

Representantskapet fastställer en division 4 serie.

Antalet lag i serien är 6-12 st

Förutsättningarna för upp- och nedflyttning är följande:

 • Seriesegaren flyttas upp till division 3.

Representantskapet fastställer en division 4 serie i Halland.

Antalet lag är 12 och förutsättningar för upp- och nedflyttning är följande:

 • Seriesegrarna går upp till division 3.
 • Tvåan spelar kval till division 3.
 • Erforderligt antal lag flyttas ned till divison 5, dock minst 2 lag.

Representantskapet 2021 fastställer två division 5 serier, norra och södra.

Antalet lag i respektive serie är 12 st.

Förutsättningar för upp- och nedflyttning är följande:

 • Seriesegrarna i respektive serie flyttas upp till division 4.

Representantskapet 2021 fastställer ett antal division 6 serier beroende på hur många lag som är kvalificerade för att delta.

Respektive serie innehåller 9-14 lag.

Förutsättningar för upp- och nedflyttning är följande:

 • Seriesegrare i respektive serie flyttas upp till division 5.

Utvecklingsserier

Hallands FFs tävlingskommitté fastställer en-två utveckingsserier efter att serieindelningen varit ute på remiss hos deltagande föreningar.

 

I klass 2 kan man spela 9mot9 eller 11mot11 matcher enligt dagens regelverk/information till motståndaren.

Utvecklingsserierna fastställs av HFFs tävlingskommitté efter att förslag om serieindelning varit ute på remiss hos deltagande föreningar.

En serie i Klass 1 med 12 lag.

Erforderligt antal serie i nivå 2 med max 12 lag.

Förutsättningar för upp- och nedflyttning är följande:

 • Att det krävs serieseger i klass 2 för att ev. kunna erbjudas plats i klass 1.
 • Att det till klass 1 inte går att anmäla sig utan till den serien kvalificerar föreningen sig.
 • Att från klass 1 nedflyttas 2 lag om två lag från klass 2 önskar uppflyttning enligt regelverket.
 • Att TK har möjlighet att placera in max 12 lag per grupp/serie i klass 2.
 • Att det kan bli dubbel- eller trippelmöten per serie, beroende på antal anmälda lag samt geografin.
 • Att om det är mer än 2 grupper i klass 2 utses de två bästa som ges möjlighet att spela klass 1 i enlighet med uppflyttning vid vakanstillsättning TB 2 kap 29 §.
 • Att om inte de två lagen som erbjuds plats önskar spela klass 1, går erbjudandet till nästkommande seriesegrare, om ingen av seriesegrarna i klass 2 tar plats i klass 1, är det lag 11 och 12 i klass 1 som behåller sin plats.
 • Lag tillhörande SEF/EFD har rätt att inplaceras i distriktets högsta utvecklingsserie vid en första anmälan till dessa serier. År därefter deltar de i utvecklingsserierna på samma villkor som övriga lag avseende upp- och nedflyttning.
  Aktuellt år kan serien innehålla ojämnt antal lag och antalet lag som degraderas kan påverkas.