HFF representantskap 2020

HFF representantskap 2020 kommer att genomföras digitalt. Handlingarna inför mötet finns på hemsidan och är utskickade till samtliga anmälda representanter. De föreningar som ännu inte anmält någon representant har fått handlingarna skickade till sin e-postadress. Sista anmälningsdag är onsdagen den 18 november. Mer info om det digitala genomförandet kommer i nästa vecka. I handlingarna finns förslag på seriesammansättning av representationsserierna 2020. Föreningarna har t.o.m. den 24 november på sig att inkomma med eget helhetsförslag angående seriesammansättningen. Förslaget ska vara undertecknat av firmatecknare.