Enkät för representationsserier

HFF har skickat ut enkät till berörda föreningar per mejl inför säsongen 2021. Enkäten skall vara besvarad torsdag 4 mars kl. 17.00.