Domare

Domarutbildningar HFF

Om föreningen vill utbilda hela lag som en del i sin spelarutbildning är det "SUP Regler" som ska bokas. Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i den spelform laget spelar i.

De som ska gå domarutbildning ska vilja döma fotboll.

HFF erbjuder en kurs för domare som ska döma spelformerna 3mot3, 5mot5 samt 7mot7. Den kursen heter Barndomarutbildning.

HFF erbjuder en kurs för domare som ska döma spelformen 9mot9. Den kursen heter Ungdomsdomarutbildning. Det är önskvärt att deltagarna först gått Barndomarutbildning och dömt ett eller två år i föreningen.

Kurserna leds av en godkänd HFF Utbildare.

HFF erbjuder sedan en kurs för domare som ska döma distriktsfotboll i spelformen 11mot11. Den kursen heter Steg 1.

Vissa föreningar har en coach, värd eller fadder som tar hand om domaren vid matcherna för att finnas som ett stöd. På Fotbollsportalen finns material för föreningens domarcoach. HFF rekommenderar att föreningen utser Matchvärd.

När domaren dömt i föreningen 2–4 år önskar vi att föreningen rekommenderar domaren att gå en grundkurs för distriktsdomare, Steg 1. Även om spelaren fortfarande spelar fotboll.

SUP Regler Seniorlag

Om föreningen vill utbilda hela eller delar av sin seniortrupp är det "SUP Regler Senior" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare eller legitimerad distriktsdomare.

SUP Regler 11mot11

Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 15 år och uppåt är det "SUP Regler 11mot11" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 11mot11, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match. I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barn- och ungdomsdomarutbildningar alt. Steg 1.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare eller legitimerad distriktsdomare.

SUP Regler 9mot9

Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 13-14 år är det "SUP Regler 9mot9" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 9mot9, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.

I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barndomarutbildningar för att döma 3mot3/5mot5/7mot7.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare.

SUP Regler 7mot7

Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 10-12 år är det "SUP Regler 7mot7" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 7mot7, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.

I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barndomarutbildning för att döma 3mot3/5mot5.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare.

SUP Regler 5mot5

Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 8-9 år är det "SUP Regler 5mot5" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.

Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 5mot5, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.

Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare.

Denna utbildning ger godkänd deltagare rätt att döma matcher i spelformerna 5mot5 och 7mot7. Kursen är på tre timmar varav ca en timma är praktik.

Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen, Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll samt ett digitalt domarkort. Kostnaden för denna utbildning står föreningen för. Utbildningen kostar 300 kronor per deltagare.

Utbildningen leds av godkänd HFF Utbildare. Utbildningen kan genomföras som internutbildning i en förening, med plats för andra föreningars medlemmar eller som en central utbildning helt i HFFs regi.

Utbildningen kan ske fysiskt eller digitalt.

Denna utbildning ger godkänd deltagare rätt att döma matcher i spelformerna 9mot9. Kursen är på sex timmar varav ca en timma är praktik.

Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen, Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll samt ett digitalt domarkort. Kostnaden för denna utbildning står föreningen för. Utbildningen kostar 600 kronor per deltagare.

Utbildningen leds av godkänd HFF distriktsinstruktör. Utbildningen genomförs som centrala utbildningar helt i HFFs regi.

Utbildningen kan ske fysiskt eller digitalt.

Utbildningen för de som ska döma 11mot11 för HFF är 15 timmar och uppdelad i fem moduler. Därutöver genomförs löptest samt regelprov.

Material som ingår är pipa, kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen, Spelregler för fotboll samt ett digitalt domarkort.

Utbildningen kostar 500 kronor och betalas av deltagaren.

En del av utbildningen är praktik och där ingår även praktikmatcher.

Utbildningen leds av godkänd HFF distriktsinstruktör. Utbildningen genomförs som centrala utbildningar helt i HFFs regi.

Utbildningen kan ske fysiskt eller digitalt.

Alla distriktsdomare måste för att få möjlighet att döma genomgå fortbildning årligen.

Fortbildningskursen skall alla domare, som deltagit i grundutbildning domare steg 1, genomföra varje år för att ta del av regeländring samt förkovra sig i matchledarskapet.

Därutöver ska domaren genomföra regelprov och löptest.

För att få tillstånd att döma så måste alla delar av fortbildningen vara godkända.

Domarutbildningar