Arrangera internutbildning

Följande utbildningar kan genomföras internt i föreningen:

 • Spelformsutbildning Leda laget (3mot3, 5mot5, 7mot7)– HFF betalar alltid arvodet, ingår i RF Stöd (8-24 deltagare)
 • Barndomarutbildning (5mot5, 7mot7) - HFF betalar alltid arvodet, ingår inte i RF Stöd (8-16 deltagare)
 • Tränarutbildning C - HFF betalar alltid arvodet, en del ingår i RF Stöd. Nytt för 2021 (8-24 deltagare)
 • Tränarutbildning B – (Förkunskapskrav TuC) - Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning (8-24 deltagare)
 • Målvaktstränarutbildning C- Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning (8-24 deltagare)
 • Målvaktstränarutbildning C kortkurs (kräver TuC) - Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning (8-24 deltagare)

Föreningen ansvarar för att:

 • Ansöka om tillstånd att arrangera intern utbildning i god tid, dock senast fem veckor före aktuellt kursdatum, fyll i formuläret nedan
 • Meddela även om det finns plats för externa deltagare, ange antal.
 • Skriva och publicera inbjudan till föreningens ledare (och eventuellt externa deltagare)
 • Registrera deltagarna så de ligger inne i Fogis på sin förening innan utbildningen startar.
 • HFF skickar ut en länk till den kontaktperson som är angiven på formuläret. Där fylls deltagarna i av föreningen (Länken får inte skickas vidare)
 • Till HFF kansli - Två veckor innan utbildningen startar ska deltagarna vara inne på utbildningen med namn, personnummer, epost och mobilnummer.
 • Boka teorilokal samt hall/plan för praktik samt mat och fika enligt fastställda tider för kursen.
 • Ordna med utrustning som krävs för kursens genomförande, t.ex. dator med internetuppkoppling samt dator/projektor (kan vid enstaka fall lånas av HFF), högtalare, blädderblock, White board och pennor.
 • Utse ansvarig person för att öppna och låsa lokaler, plocka fram material osv.
 • Beställa/köpa in frukost, lunch och eftermiddagsfika samt utse vem som serverar detta
 • Skicka kallelse till kursdeltagarna alternativt ihop med HFF.

Stämma av följande punkter med utbildare inför kursen.

 • Tid för ankomst
 • Säkerställ att rätt utrustning finns på plats ex white board, blädderblock och pennor, anteckningsmaterial, projektor/tv och högtalare.
 • Tillgång till internetuppkoppling
 • Plan eller hall för praktik samt träningsmaterial så som bollar, västar och koner.
 • Deltagarmaterial – kontrollera att ni har fått rätt kursmaterial. Alternativt säkerställ att utbildaren har materialet med sig.
 • Mattider och tider för teori och praktik
 • Städa lokalen

Behöver föreningen hjälp med något, kontakta Malin på HFF kansli

malin@hallandsff.se 035-265 20 22

Ansökan att arrangera internutbildning

Vid val av Inspirationsträning ange:

 • Spelform
 • Ålder på spelarna
 • Kön
 • Antal spelare ca
 • Antal ledare ca
 • Förslag på tema

Här nedan anger du ett önskat datum och därefter alternativa datum för genomförande av utbildningen. De alternativa datumen behöver vi ha i det fall vi inte har möjlighet att genomföra utbildningen på det datum som ni önskat. Ansökan för internutbildning behöver vi ha till oss senast fem veckor innan de föreslagna datumen.

Här nedan anger du plats för utbildningen och/eller ev. vilken lokal som är aktuell alternativt om utbildningen planeras att genomföras digitalt.

Om ni har önskemål om någon särskild utbildare, eller om ni redan varit i kontakt med någon av våra utbildare, så ange personens namn här nedan.

Föreningen intygar sitt ansvaredföljer arrangerande av internutbildning