Arrangera internutbildning

Följande utbildningar kan genomföras internt i föreningen:

 • Spelformsutbildning Leda laget (3mot3, 5mot5, 7mot7)– HFF betalar alltid arvodet, ingår i RF Stöd (8-24 deltagare)
 • Barndomarutbildning (5mot5, 7mot7) - HFF betalar alltid arvodet, ingår inte i RF Stöd (8-16 deltagare)
 • Tränarutbildning C - HFF betalar alltid arvodet, en del ingår i RF Stöd. Nytt för 2021 (8-24 deltagare)
 • Tränarutbildning B – (Förkunskapskrav TuC) - Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning (8-24 deltagare)
 • Målvaktstränarutbildning C- Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning (8-24 deltagare)
 • Målvaktstränarutbildning C kortkurs (kräver TuC) - Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning (8-24 deltagare)

Föreningen ansvarar för att:

 • Ansöka om tillstånd att arrangera intern utbildning i god tid, dock senast fem veckor före aktuellt kursdatum, fyll i formuläret nedan
 • Meddela även om det finns plats för externa deltagare, ange antal.
 • Skriva och publicera inbjudan till föreningens ledare (och eventuellt externa deltagare)
 • Registrera deltagarna så de ligger inne i Fogis på sin förening innan utbildningen startar.
 • HFF skickar ut en länk till den kontaktperson som är angiven på formuläret. Där fylls deltagarna i av föreningen (Länken får inte skickas vidare)
 • Till HFF kansli - Två veckor innan utbildningen startar ska deltagarna vara inne på utbildningen med namn, personnummer, epost och mobilnummer.
 • Boka teorilokal samt hall/plan för praktik samt mat och fika enligt fastställda tider för kursen.
 • Ordna med utrustning som krävs för kursens genomförande, t.ex. dator med internetuppkoppling samt dator/projektor (kan vid enstaka fall lånas av HFF), högtalare, blädderblock, White board och pennor.
 • Utse ansvarig person för att öppna och låsa lokaler, plocka fram material osv.
 • Beställa/köpa in frukost, lunch och eftermiddagsfika samt utse vem som serverar detta
 • Skicka kallelse till kursdeltagarna alternativt ihop med HFF.

Stämma av följande punkter med utbildare inför kursen.

 • Tid för ankomst
 • Säkerställ att rätt utrustning finns på plats ex white board, blädderblock och pennor, anteckningsmaterial, projektor/tv och högtalare.
 • Tillgång till internetuppkoppling
 • Plan eller hall för praktik samt träningsmaterial så som bollar, västar och koner.
 • Deltagarmaterial – kontrollera att ni har fått rätt kursmaterial. Alternativt säkerställ att utbildaren har materialet med sig.
 • Mattider och tider för teori och praktik
 • Städa lokalen

Behöver föreningen hjälp med något, kontakta Malin på HFF kansli

malin@hallandsff.se 035-265 20 22

Ansökan att arrangera internutbildning

Vid val av Inspirationsträning ange:

 • Spelform
 • Ålder på spelarna
 • Kön
 • Antal spelare ca
 • Antal ledare ca
 • Förslag på tema

Här nedan anger du ett önskat datum och därefter alternativa datum för genomförande av utbildningen. De alternativa datumen behöver vi ha i det fall vi inte har möjlighet att genomföra utbildningen på det datum som ni önskat.

Här nedan anger du plats för utbildningen och/eller ev. vilken lokal som är aktuell alternativt om utbildningen planeras att genomföras digitalt.

Om ni har önskemål om någon särskild utbildare, eller om ni redan varit i kontakt med någon av våra utbildare, så ange personens namn här nedan.

Föreningen intygar sitt ansvaredföljer arrangerande av internutbildning