Lathund Utbildning

Detta häfte är tänkt som en guide/lathund som du kan använda under säsongen. Detta dokument ersätter inte på något sätt den information som finns i övrigt avseende utbildning eller på HFF hemsida angående utbildning, utan är tänkt som en hjälp för att snabbt kunna hitta information om det som rör utbildning.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar som kan ske efter att detta skrivs. Detta dokument uppdateras dock kontinuerligt. Den version som finns på hemsidan är den senast uppdaterade. Varje ny version dateras, se datum på första sidan.

Aktuella uppgifter och det som ytterst gäller står på HFFs hemsida www.svenskfotboll.se/halland alternativt på SvFFs hemsida.

Föreningen ansvarar för att föreningens ledare, spelare och supportrar har kännedom om den information som gäller generellt och för de olika rutiner som gäller för t.ex. intern och extern utbildning.

Okunskap bland ledare fråntar ej föreningen ansvar!

I nedanstående mapp finns dokumenten som ingår i Lathund Utbildning. Där finns också Lathunden som sammanbundet dokument samt tillsåndsansökan för interna utbildningar.