Checklista för förening vid intern kurs/utbildning

 1. Boka datum med utbildare – endast av HFF godkända utbildare!
 2. Ansök om tillstånd att få arrangera den interna kursen till HFF på fastställd blankett
 3. Boka fotbollsplan eller idrottshall för praktikpassen enligt programmet
 4. Kontrollera kursprogrammet och boka teorilokal med gott om utrymme för U-sittning, grupparbete och bord för utbildarna!
 5. Skriv och publicera inbjudan till föreningens ledare (och gärna angränsande föreningars ledare)
 6. Ta in anmälningar och skicka in deltagarlista till HFF, senast två veckor innan kursstart. Registrera föreningens deltagare i Fogis.
 7. Utse ansvarig person för att öppna och låsa lokaler, plocka fram material osv.
 8. I förekommande fall, beställ/köp in frukost, lunch och eftermiddagsfika samt utse vem som serverar detta
 9. Skicka kallelse till kursdeltagarna
 10. Stäm av följande punkter med utbildare inför kursen.
  • Tid för ankomst
  • Säkerställ att rätt utrustning finns på plats ex white board, blädderblock och pennor, anteckningsmaterial, projektor, duk samt högtalare.
  • Tillgång till internetuppkoppling!
  • Plan eller hall för praktik samt träningsmaterial så som bollar, västar och koner.
  • Deltagarmaterial – ta emot postleveransen och kontrollera att ni har fått rätt kursmaterial, alt stäm av med utbildaren om denne har med sig deltagarmaterial.
  • Mattider och tider för teori och praktik
 11. Städa lokalen
 12. Utbildaren ansvarar för att meddela närvarande och godkända deltagare till HFF kansli snarast efter avslutad utbildning.