Föreningsdomarutbildningar - föreningsinfo

Vill föreningen utbilda hela lag som en del i sin spelarutbildning är det en "Träff med domare" som bokas. Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i den spelform laget spelar i.

De som ska gå domarutbildning ska vilja döma fotboll.

HFF erbjuder en kurs för domare som ska döma spelformerna 3mot3, 5mot5 samt 7mot7. Den kursen heter Barndomarutbildning.

HFF erbjuder en kurs för domare som ska döma spelformen 9mot9. Den kursen heter Ungdomsdomarutbildning. Det är önskvärt att deltagarna först gått Barndomarutbildning och dömt ett eller två år i föreningen.

Kurserna leds av en godkänd HFF Utbildare.

Vissa föreningar har en coach, värd eller fadder som tar hand om domaren vid matcherna för att finnas som ett stöd. På Fotbollsportalen finns material för föreningens domarcoach. HFF rekommenderarar att föreningen utser Matchvärd.

När domaren dömt i föreningen 2–4 år önskar vi att föreningen rekommenderar domaren att gå en grundkurs för distriktsdomare, Steg 1.

Barndomarutbildning

Kursen för de som ska döma 5mot5 och 7mot7 matcher är ca 3h, varav minst en timme är praktik. Den heter Barndomarutbildning.

Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen samt Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll, ett digitalt legitimationskort Barndomare.

Praktiken kan genomföras på t.ex. en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Deltagare behöver inte vara ombytta. Tips! Är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.

Ungdomsdomarutbildning

Kursen för de som ska döma 9mot9 i föreningen är ca 6h. Den heter Ungdomsdomarutbildning. Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen samt Spelregler för Barn och Ungdomsfotboll, ett digitalt legitimationskort för Ungdomsdomare.

Minst en timme av utbildningen ska vara praktik ute och deltagarna ska vara ombytta.

Praktiken kan genomföras på t.ex. en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Tips! Är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.

Boka kurs

Kurserna bokas genom att föreningen tar kontakt med godkänd HFF Utbildare eller HFF kansli och bestämmer dag och tid samt uppskattat antal deltagare (6–16 deltagare är rekommenderat). Är det fler deltagare är det bättre att göra två eller fler kurstillfällen. Lista med godkända utbildare i respektive kurs uppdateras kontinuerligt på HFF:s hemsida.

Finansiering

Finansiering sker delvis genom Idrottslyftet. Föreningen står för delar av deltagarnas utbildningsmaterial.

HFF betalar arvode och reseersättning till instruktören. HFF betalar också kursmaterial.

Föreningen står själva för ev. fika, lokal och planhyra.

Deltagarmaterial, planering och redovisning

Utbildaren ansvarar för att material kommer till kursen, tar närvaro (genom fastställd blankett för registrering i FOGIS) och redovisar det till HFF tillsammans med sin ersättningsblankett. Föreningen ansvarar för att ordna ev. fika samt att projektor, duk och högtalare, kod till internetuppkoppling och att praktiklokal/plan finns.