Leda laget, Ledar- och domarinformation

Hallands Fotbollförbund (HFF) började 2014 med att utbilda alla ledare som skall leda ett lag i match i åldrarna upp till och med 12 år för behörighet med Grönt Kort – Leda laget. Ursprunget var att vi vill säkerställa barns och längre fram även ungdomars möjlighet att spela fotboll utifrån den vision som är antagen av de halländska föreningarna. Barn och ungdomar skall ha möjlighet att spela fotboll i en sund och utbildande miljö där resultat är underordnat utveckling, prestation och utbildning.

Samtliga ledare som ska leda lag med spelare upp till 19 år i match ska före säsongen genomgå en utbildning i sin spelform som sitt lag ska spela i 3v3, 5v5, 7v7, 9v9 och 11v11.Utbildningen är ca 3h. För spelformen 9mot9 och 11mot11 sker detta i HFF centrala utbildningar. Övriga spelformer kan genomföras internt i föreningen i varje spelform för sig.

Vad innebär Leda laget för ledaren?
Att vara innehavare av ett Leda laget Kort innebär att ledaren är representant för sitt lag, sin förening och för Hallands Fotbollförbund. Ledaren ska också vara ett föredöme för barn och ungdomar och visa förståelse för och måna om domarens dubbla uppdrag. Ledaren förväntas också uppträda med spelarens bästa för ögonen, ta tillvara deras intressen och verka för deras bästa. Samtliga ledare som ska leda lag med spelare upp till 19 år i match ska före säsongen genomgå en utbildning i sin spelform som sitt lag ska spela i 3v3, 5v5, 7v7, 9v9 och 11v11.

Vad innebär Leda laget för föreningsdomaren?
Det är ledare och domare som tillsammans leder matchen och ser till att den blir ett inlärningstillfälle för spelarna. Ansvaret är fördelat lika mellan dessa tre. Detta samspel är oerhört viktigt för att bilda ett utvecklande klimat. Ledare och domare samlas innan matchen för att presentera sig och samtala kort om förutsättningarna för matchen. Då visar domaren sin legitimation och ledarna sitt Leda laget kort. Finns det något som är viktigt för de andra att veta? Ex. kanske spelarna inte har spelat så många matcher och behöver hjälp av domaren att förstå reglerna. Ledaren har ett ansvar gentemot domaren, många ungdomsdomare är i början av sin utbildning och kan behöva stöttning under och efter matchen. Kanske är det domarens första match och feedback i ett utbildande klimat är viktigt.

Vad innebär Leda laget för distriktsdomaren?
Under en match är domarens uppdrag att leda matchen utifrån rådande spelkultur, sin speluppfattning och spelregler för barn- och ungdomsfotboll upp till 9mot9 samt Spelregler för fotboll från 11mot11. Matchen skall ledas utifrån ett utvecklande perspektiv. Ett annat av domarens uppdrag är att tillgodogöra sig den egna utbildningen. Domaren behöver precis som spelarna ett utbildande klimat.

Som innehavare av Leda laget kort är ledaren ansvarig för sig själv, sitt lag, sina spelare och för sin publik. Leda laget kort innebär också att om ledaren har frågor eller synpunkter på domslut, ett annat lags ledare eller liknande så tas de enskilt med den det berör, ex i halvlek (för barnen och de yngre ungdomarna) eller efter matchen och alltid i ett utbildande klimat. Ditt utbildningsbevis är personligt. Efter utbildningen så kommer en länk via mail med ett digitalt kort som du ska kunna visa upp i samband med att du leder laget i match. När ditt lag byter spelform så behöver du gå en ny utbildning för just den spelformen.

Saknar ledaren kort? Skicka ett mail till HFF kansli info@hallandsff.se och meddela vilken förening och vilket lag det gäller.