HFF SoL

Nu är det äntligen dags för lansering av den nya spelarutbildningen, HFF SOL 5.0.

Först ut är information och aktivitet för de äldsta spelarna, 16-19år. Där heter spelarutbildningen Hallandslag. 2019 innebär det spelare födda 00-01-02-03.

Visionen är att Hallandslag ska vara den högre utbildnings- och undervisningsmiljö(akademi) som möjliggör för distriktsspelaren att stanna i egen förening och ändå bli utmanad till utveckling mot sina egna mål.

Hallandslag ska med spelarutbildningsplanen som grund, utveckla personen som valt att spela fotboll mot att nå sin fulla potential, på och utanför planen. Aktiviteter som erbjuds är träningar, matcher, läger och teori. Det är öppet för alla i rätt åldersgrupp att anmäla sitt intresse. Spelare blir sedan inbjudna att delta vid olika tillfällen.

Ren spelarutbildning kan inte enl. gällande regler finansieras genom idrottslyft, därför kommer vissa aktiviteter samordnas med ledar- och tränarutbildningar. En självkostnadsavgift kommer att tas ut vid övriga tillfällen, faktura skickas då till vårdnadshavare.

Deltagande i Hallandslag möjliggör premiering att delta i HFF regionala verksamhet, tex distriktslagsturnering och regionens läger samt till SvFF verksamhet som regionala läger och landslagsläger. Info om detta ges vid SOL-Ledarutbildningar och nätverksträffar för ledare.

Historik...

2018, vad hände..
jan-dec, inbjudan till resp. läger och träningar presenteras i nyhetsbrev och på hemsida och skickas till föreningar vartefter de bokas.
Feb-mars, HFF Spelarutbildning presenteras i text på hemsida och i samband med utbildarträffar och kansliträffar
April-dec, HFF träningar och läger genomförs, läger genomförs på påsklov, sommarlov, höstlov
Juni, juli, presentation av Spelform 9mot9 i utbildning för föreningsledare, blir sedan projekt "Spelare på arenan" med SISU
Aug, kickoff av projektet Spelare på Arenan i samband med derbymatch i Superettan.
Okt-nov, SU Flick och Pojk återinförs på specifikt uppdrag
Okt, SvFF Regionalt läger FP02
Okt-nov, övergripande info om bilden med blå rutor, presenteras övergripande på kansliträffar, utbildarträffar och på HFF Repskap.
Nov, utb.- och infoträff för föreningsledare, FP02 som övningstrupp
Dec, regionläger FP02

Okt-dec, utbildare har efter webb-möte där bilden presenteras möjlighet att påverka "bilden" med antal träffar för resp. ålder och spelform inför 2019. Planen är att alla datum ska vara satta före årsskiftet men eftersom vi under hösten återupprättar kommunikationen med SvFF ang. SU och att rekommendera spelare till regionala läger och landslagsläger inväntar vi datum för resp. landslag för att synka HFF SOL-verksamhet till resp. ålder i spelformen 11mot 11 och övriga spelformers datum efter antal HFF utbildare.

 2019, vad hände..
Jan, Läger på Jullov
Jan, SvFF Regionalt läger F03
Jan-mars HFF SOL kommunvisa träningar genomförs
Feb, Ny organisation av SU i Halland presenteras
Feb, intervju med SU Flick efter reg-läger F03, presenteras i nyhetsbrev och på hemsida
Feb, SvFF Regionalt läger P03
Feb-mars, info om bilden med blå rutor, presenteras övergripande på kansliträffar, utbildarträffar, ordförandedialog, ungdomsansvarigdialog och HFF Årsmöte
Mars, intervju med SU Pojk och ansvarig för SU-org inför/efter utb kväll för föreningsledare 11mot11, med P0203 som övningstrupp
Mars, samtliga datum och platser för HFF SOL enl. bilden med blå rutor publiceras på nyhetsbrev, hemsida och presenteras på div. utb. före utbildare och föreningsledare.
Mars, utbildare presenteras och publiceras med bild och kontaktuppgifter, behörighet och ev. ansvarsuppgift på hemsida
Mars-maj, utb kväll för föreningsledare i övriga spelformer, med PF04/05–06/föreningslag i 5mot5 och 7mot7 som övningstrupp.
Maj, Matchläger PF0203, andra distrikt inbjudna
Juni, Matchläger PF04, genomförs delvis i samband med tränarutbildning A-ungdom
Juli, Aug, Utb-läger PF0203, 04 samt 05–06
Sept, FörEM WU172020, F03 turnering i Halmstad-Falkenberg-Varberg(-Ängelholm), test av organisation, Ledarutbildning och spelarutbildning med tex. matchanalys på resp. plats.