HFF utbildares verksamhet

HFF Utbildare följer givna riktlinjer och genomför sin verksamhet på uppdrag av HFF, utbildare arbetar efter den Tränarutbildningsplan, Domarutbildningsplan och Spelarutbildningsplan som är aktuell. För föreningsutveckling hänvisar vi till Diplomerad förening. Samtliga planer och HFF-utbildningar uppdateras i början av varje år för att anpassas efter de nationella spelformerna och SvFF Spelarutbildningsplan. HFF Utbildare styr själv i vilken omfattning man deltar i verksamhet. Det finns grundkrav på egen utbildningsnivå och att delta i den obligatoriska fortbildning som erbjuds under året, läs mer i riktlinjer för Utbildare i HFF.

Kontaktuppgifter till HFF Utbildare som är godkända för resp. kurs, utbildning eller verksamhet finns på lista på HFF:s hemsida.

HFF Utbildare kan även vara HFF Fotbollsutvecklare, då har utbildaren deltagit i en uppdragsutbildning "Idrottsledarskap" som genomförs av Högskolan i Halmstad.

Vi behöver fler engagerade i HFF Utbildningsverksamhet! Har du eller någon i din förening intresse av att delta som HFF Utbildare? Meddela dina kontaktuppgifter till HFF:s kansli.

Utbildningar

HFF ledarutbildningar

Dessa utbildningar genomförs centralt, kommunvis och internt i förening av godkända HFF Utbildare

 • Ledare Fotbollsskolan
 • Inspirationsträning
 • Leda laget i respektive spelform
 • SuP regler
 • Barndomarutbildning
 • Ungdomsdomarutbildning

SvFF tränarutbildning

Dessa genomförs av godkända HFF Utbildare som också har godkänd lic. för SvFF Utbildarutbildning.

 • Målvaktstränarutbildning C
 • Målvaktstränarutbildning B
 • Tränarutbildning C
 • Tränarutbildning B Ungdom
 • Tränarutbildning A Ungdom
 • Tränarutbildning UEFA B Senior

SvFF domarutbildning

Dessa kurser genomförs centralt eller kommunvis av godkända HFF Utbildare som också är SvFF Distriktsinstruktör.

 • Steg 1
 • Steg 2

HFF spelarutbildning = HFF SOL

Dessa utbildningar samlar vi under begreppet HFF SOL.

Spelarutbildningen är riktad till spelare i respektive spelform. Denna verksamhet kan vara i föreningen, i kommunen, i distriktet eller i region där fler distrikt samverkar. Från spelform 9mot9, spelare som är 13–14 år, erbjuds träningar och läger där spelaren själv/förälder anmäler deltagande. Från 16 år kan det även vara aktuellt med läger som HFF, angränsande distrikt eller SvFF arrangerar.

I samband med spelarutbildning erbjuds ledarutbildning med information om HFF verksamhet samt fokus på innehåll utifrån aktuell spelform. Anmälan görs till resp. tillfälle.

Övrig verksamhet kopplad till utbildning och utveckling

Fotboll Fitness

En träningsform som passar alla oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form. Fotboll Fitness kan definieras som organiserad spontanfotboll. Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund, den spelas på en mindre plan där all träning genomförs med boll. Fokus ligger på att förbättra hälsan på ett roligt och socialt sätt. Danska studier visar att fotboll har en mycket positiv effekt på både kondition, muskeluppbyggnad, vikt och fettprocent. Forskningen har utförts på flera olika testgrupper och svaren pekar åt samma håll – fotboll som träningsform är fantastisk!

Vill föreningen ha information om Fotboll Fitness eller starta upp en träningsgrupp? Kontakta HFF kansli så förmedlas kontakt till SvFF Fotboll Fitness Ambassadörer(projekt till april-19) eller HFF Utbildare Fotboll Fitness.

Nätverk

HFF nätverk för kvinnliga ledare

Sedan 2016 har HFF utbildat drygt 50 kvinnliga ledare i en riktad utbildningsinsats för att få fler kvinnliga ledare och tränare i Halland. Under 2018 startades ett nätverk för att skapa en naturlig mötesplats för att fortsätta stödja, stötta, lära känna varandra och fortsätta fortbildas tillsammans. Deltagandet är helt förutsättningslöst, du kommer när du kan och vill! Vem som vill, som är intresserad av fotboll (och definierar sig som kvinna) är välkommen! Information om bokade träffar syns som evenemang på Hallands FF Facebooksida, i HFF Nyhetsbrev och på HFF:s hemsida. Anmälan görs till resp. tillfälle.

Fair play Ambassadör

Hallands Fotbollförbund började 2013 att utbilda Fair Play & Respekt Ambassadörer i ett projekt som pågick några år. Under 2018 fick verksamheten en nystart, då en utbildning, en fortbildning och en nätverksträff genomfördes.

Grundtanken är att ambassadörerna antingen på speciellt uppdrag av HFF-styrelse eller kommitté eller som en del i nätverksarbetes plan kan fungera som observatör i matcher i vårt län. De kan ta en dialog kring uppkomna händelser vid en match, eller fungera som bollplank kring arrangemanget eller bara fungera som en observatör. Målet är att det här ska vara ett sätt där HFF syns ute i verksamheten och leder till ett lugnare och bättre klimat vid våra matcher i Halland, Ambassadörerna kommer ha legitimation och bära HFF-kläder med en tydlig ambassadörsmärkning.

Det finns en HFF Utbildare med ett riktat ansvar för att planera denna verksamhet. Inbjudan till bokade datum för utbildning och nätverksträffar finns i HFF Nyhetsbrev och på HFF:s hemsida. Anmälan görs till resp. tillfälle.