Riktlinjer för förening vid intern kurs/utbildning

Välkommen att arrangera interna kurser och utbildningar!
När föreningen arrangerar en kurs eller utbildning använder ni utbildare som är godkända av Hallands Fotbollförbund (HFF). Förteckning över godkända utbildare till resp. kurs och utbildning finns på HFF:s hemsida.

Deltagarantalet bör vara 8-16st beroende på kurs. Är det fler deltagare än 16st bör två utbildare användas alternativt boka datum för en kurs till.

Bjud gärna med deltagare från närliggande föreningar!

Föreningen ansvarar för att:
• Ansöka om tillstånd att arrangera intern utbildning i god tid, dock senast tre veckor före aktuellt kursdatum, på fastställd blankett se nedan i mapp längst ner på sidan.
• Meddela även om det finns plats för externa deltagare, ange antal.
• Registrera deltagarna i Fogis innan utbildningen startar.
• Till HFF kansli - Två veckor innan utbildningen startar skicka en deltagarlista med namn, personnummer, epost och mobilnummer.
• Skriva och publicera inbjudan till föreningens ledare (och eventuellt externa deltagare)
• Boka teorilokal samt hall/plan för praktik samt mat och fika enligt fastställda tider för kursen.
• Ordna med utrustning som krävs för kursens genomförande, t.ex. dator med internetuppkoppling samt dataprojektor (kan vid enstaka fall lånas av HFF), högtalare, blädderblock, white board och pennor.
• Utse ansvarig person för att öppna och låsa lokaler, plocka fram material osv.
• Beställa/köpa in frukost, lunch och eftermiddagsfika samt utse vem som serverar detta
• Skicka kallelse till kursdeltagarna
• Stämma av följande punkter med utbildare inför kursen:

  • Tid för ankomst
  • Säkerställ att rätt utrustning finns på plats ex. white board, blädderblock och pennor, anteckningsmaterial, projektor/tv och högtalare.
  • Tillgång till internetuppkoppling
  • Plan eller hall för praktik samt träningsmaterial så som bollar, västar och koner.
  • Deltagarmaterial – ta emot postleveransen och kontrollera att ni har fått rätt kursmaterial. Alternativt säkerställ att utbildaren har materialet med sig.
    • Mattider och tider för teori och praktik
    • Städa lokalen

Följande kurser kan genomföras internt i föreningen:
• Spelformsutbildning– Leda laget i resp. spelform – HFF betalar alltid arvodet, ingår i RF Stödet
• Spelformsutbildning – Barndomarutbildning - HFF betalar alltid arvodet, ingår inte i RF stödet. 300 kr/deltagare
• SuP regler – HFF betalar alltid arvodet, ingår i RF stödet 2 200kr/tillfälle
• Tränarutbildning C - HFF betalar alltid ut arvodet, en del ingår i RF stödet
• Tränarutbildning B – (Förkunskapskrav TuC) - Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning
• Målvaktstränarutbildning C- Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning.

Behöver föreningen hjälp med något, kontakta HFF:s kansli.