Riktlinjer för HFF utbildare

Välkommen som utbildare i HFF

När du är utbildare inom domar- tränar eller spelarutbildningen representerar du Hallands Fotbollförbund(HFF) och kallas HFF Utbildare.

Som utbildare är du en budbärare för SvFF och HFF. Det är därför av största vikt att du följer manus och kursupplägg i handledningen, förmedlar HFF budskap och är påläst.

Du visar upp ett giltigt registerutdrag från Polisen, "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg", obligatoriskt för alla utbildare och att visa upp varje år.

I din ev. föreningsverksamhet uppträder du som en god förebild för HFF budskap. Du får ett leg kort som ger inträde till matcher administrerade av HFF.

HFF Verksamhetsidé

HFF har till uppgift att främja fotbollsintresset samt stärka, utveckla och administrera fotbollen i Halland.

HFF Vision

Halland ska vara landets ledande distriktsförbund inom fotbollen.

Fotbollen i Halland ska vara för alla, överallt, i en trygg och utvecklande miljö

HFF Värdegrund

 • Fotbollen i Halland präglas av öppenhet och demokrati
 • Fotbollen i Halland präglas av glädje och engagemang
 • Fotbollen i Halland är öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionsnedsättning
 • Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med
 • Fotbollen i Halland präglas av respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid sidan av planen

Från 2017 arbetar vi utifrån de tre prioriterade målen i all verksamhet inom HFF, längre förklaring till resp. punkt finns i "HFF önskvärt tillstånd 2022"

 • Fler aktiva, längre
 • Fair play på och utanför planen
 • Utvecklande

Utbildning och fortbildning, grundkrav Kurser/aktiviteter att utbilda i som HFF Utbildare

Det finns önskvärda grundkrav på din egen utbildningsnivå för vilka utbildningar du får hålla i.

 • Leda laget i resp. spelform – Tränarutbildning B Ungdom/MvB/årlig fortbildning
 • Barndomarutbildning – Tränarutbildning C/MvB/årlig fortbildning.
 • Ledare Fotbollsskolan - Tränarutbildning B Ungdom/MvB/årlig fortbildning.
 • HFF SOL, Spelar- och ledarverksamhet i träningar, träningsdagar och läger –Tränarutbildning A Ungdom eller UEFA B Senior

Det finns grundkrav på din egen utbildningsnivå för vilka tränarutbildningar du får hålla i.

 • Tränarutbildning C - För tränarutbildare Nivå 1(avser Tränarutbildning C) krävs lägstTränarutbildning B Ungdom
 • Tränarutbildning B - För tränarutbildare Nivå 2(avser Tränarutbildning B Ungdom) krävs lägst Tränarutbildning A Ungdom
 • Tränarutbildning A Ungdom - För tränarutbildare Nivå 3(avser Tränarutbildning A Ungdom samt UEFA B senior) krävs lägst aktuell Tränarutbildning UEFA A.
 • Tränarutbildning UEFA B senior - För tränarutbildare Nivå 3(avser Tränarutbildning A Ungdom samt UEFA B senior) krävs lägst aktuell Tränarutbildning UEFA A.
 • Målvaktstränarutbildning C - För Mv-utbildning C krävs lägst Målvakstränarutbildning B
 • Målvaktstränarutbildning B- För Mv-utbildning B krävs lägst Målvakstränarutbildning A

Ungdomsdomare, Steg 1 och Steg 2 är utbildaren lägst godkänd SvFF Distriktsinstruktör

Vi förväntar oss från 2021 att du är uppdaterad i de nya Tränarutbildningarna som varit gällande sedan 2014.

Handledning för resp. kurs

För att vara utbildare i en kurs krävs handledar- eller utbildarutbildning i resp. kurs. Dessa genomförs vid fysiska träffar och/eller via web-möten under hela året. Fortbildning och handledningsutbildning för nya kurser/uppdaterade kurser är avgiftsfria för dig som utbildare. HFF står för anmälningsavgift och kursmaterial samt handledningsmaterial, reseersättning (samåkning ska ske) och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst (det anmäls och godkänns i förväg och utbetalas sedan mot uppvisande av lönebesked med löneavdrag, max 1500:-/dag).

Årlig obl. fortbildning och övrig fortbildning
HFF ansvarar för att du får en grundutbildning, årlig fortbildning samt handledningskurser för de kurser du håller. Ny utbildare ska under första året genomgå HFF Grundutbildning, en obligatorisk kurs i förenings- och förbundslära som gäller alla involverade i HFF verksamhet.

HFF Utbildare förväntas delta på de årliga obligatoriska fortbildningsträffarna, inbjudan med datum skickas ut och ev. återbud meddelas. Övrig fortbildning som erbjuds är frivillig och separat anmälan görs till resp. tillfälle. Vid fortbildning, utvärdering och övriga möten som du kallas till av HFF utgår reseersättning (samåkning gäller). Har du inte formell utbildningsnivå, kontakta hakan@hallandsff.se för att omgående upprätta en individuell utvecklingsplan.

Administration

Före kurs

Läs på innehållet! Det är av yttersta vikt att du följer de handledningar och direktiv som gäller resp kurs.

Vid Tränarutbildningar och digitala Leda laget utbildningar kontakta HFF kansli och se till att du får lista över anmälda deltagare (vid intern kurs har föreningen ansvar att skicka in en deltagarlista alt. antalet deltagare) Du ska hämta registreringsblanketter (om du inte fått deltagarlista innan kursen) och övrigt material i god tid före kursen. Ca 1 vecka innan kursstart.

Blir du kontaktad av en förening för intern kurs, meddela kansliet vilken förening, vilken kurs och vilket datum. Uppmana föreningen att sända in deltagarförteckning till kansliet senast två veckor före kursdatum. Gäller inte Leda laget och barndomarutbildningar – Endast antal deltagare innan utbildningen.

Kallelse till HFF centrala utbildningar skickas från kansliet.

Intern kurs

Föreningen ansvarar för att:

 • Ansöka om tillstånd att arrangera intern utbildning i god tid, dock senast tre veckor före aktuellt kursdatum, på fastställd blankett http://halland.svenskfotboll.se/hff-info/blanketter/
 • Meddela även om det finns plats för externa deltagare, ange antal.
 • Registrera deltagarna så de ligger inne i Fogis på sin förening innan utbildningen startar.
 • Till HFF kansli - Två veckor innan utbildningen startar skicka en deltagarlista med namn, personnummer, epost och mobilnummer. Alt. antal deltagare.
 • Skriva och publicera inbjudan till föreningens ledare (och eventuellt externa deltagare)
 • Boka teorilokal samt hall/plan för praktik samt mat och fika enligt fastställda tider för kursen.
 • Ordna med utrustning som krävs för kursens genomförande, t.ex. dator med internetuppkoppling samt dataprojektor(kan vid enstaka fall lånas av HFF), högtalare, blädderblock, White board och pennor.
 • Utse ansvarig person för att öppna och låsa lokaler, plocka fram material osv.
 • Beställa/köpa in frukost, lunch och eftermiddagsfika samt utse vem som serverar detta
 • Skicka kallelse till kursdeltagarna
 • Stämma av följande punkter med utbildare inför kursen.
  • Tid för ankomst
  • Säkerställ att rätt utrustning finns på plats ex white board, blädderblock och pennor, anteckningsmaterial, projektor/tv och högtalare.
  • Tillgång till internetuppkoppling
  • Plan eller hall för praktik samt träningsmaterial så som bollar, västar och koner.
  • Deltagarmaterial – ta emot postleveransen och kontrollera att ni har fått rätt kursmaterial. Alternativt säkerställ att utbildaren har materialet med sig.
  • Mattider och tider för teori och praktik
  • Städa lokalen

Följande kurser kan genomföras internt i föreningen:

 • Leda laget – i spelformer 3mot3, 5mot5 och 7mot7 i varje spelform för sig. HFF betalar alltid arvodet, ingår i RF Stöd
 • Barndomarutbildning, HFF betalar alltid arvodet, ingår inte i RF Stöd
 • Tränarutbildning C - HFF betalar alltid arvodet, en del ingår i RF Stöd. Nytt för 2021.
 • Tränarutbildning B – (Förkunskapskrav TuC) - Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning
 • Målvaktstränarutbildning C- Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning.

Behöver föreningen hjälp med något, kontakta Malin på HFF kansli malin@hallandsff.se 035-265 20 22

I samband med kurs

Var i god tid. Följ den givna handledningen och tidsramarna. Ta närvaro och meddela det till HFF kansli snarast, senast tre dagar efter avslutad kurs. För deltagarna är det alltid 100 % närvaro som gäller på kursen, annars får deltagaren ta igen det som missats.

Deltagarna fyller i blankett, "Registrering av kursdeltagare" för resp. kurs för att de ska kunna registreras i FOGIS. Dessa skickas in direkt efter kursen (om de inte redan är registrerade). Har du innan kursen fått en deltagarlista redovisar du endast avvikelser till HFF kansli.

Efter kurs

Utbildaren redovisar arvode, resa samt närvarande deltagare direkt (dock senast tre dagar) efter kursen till HFF kansli.

Meddela även om det är någon deltagare som sticker ut lite extra, som vi bör hålla koll på för att kunna använda i HFF verksamhet kring barndomarutbildning, spelarutbildning eller ledarutbildning framöver.

Det utgår ett fastställt arvode för utbildare. Klicka på nedanstående länk så kommer du till blanketten. http://halland.svenskfotboll.se/hff-info/blanketter/

Information om utbetalningsrutiner finns på nedanstående länk.

http://halland.svenskfotboll.se/hff-info/blanketter/

Arvodet gäller centrala kurser och kurser som är finansierade via Idrottslyftet. För interna kurser (där föreningen betalar u tarvodet) är arvodet en rekommendation.

Från HFF kan du förvänta dig att få ersättning efter korrekt redovisad kurs*, att du får låna kläder, att du får utbildning, årlig fortbildning och vid behov revidering av handledarmaterial.

* ersättning utbetalas den 23:e i månaden om redovisning inkommit före den 2:e, annars månaden efter.

Är du HFF Utbildare får du låna en väska med kläder. I förekommande fall får du per uppdrag låna en tjockare ledarjacka. När du bär HFF-kläder är du alltid en representant för Hallands Fotbollförbund. Du använder inte HFF-kläder för privat bruk.

I samband med fortbildningsträffar är det önskvärt att du använder HFF kläder.

Är du HFF Föreningsutbildare får du en HFF piké att använda i samband med kurs.

Är du ny utbildare meddelar du dina storlekar till malin@hallandsff.se. Det är Craftkläder i vanliga Dam/Herrstorlekar.