Tränarutbildningsplan - HFF rekommenderar

HFF rekommenderar tränare/ledare att gå följande kurser i den ordning som kurserna står.

Grundutbildning för tränare – Introduktionskväll + webbstudier + 1 dag

Grundutbildningen för tränare är den första utbildningen och ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll. Under denna utbildning får du en bra inblick i viktiga aspekter att tänka på i ditt ledarskap, i vilken roll och sammanhang du befinner dig i samt hur du på ett bra sätt möter och skapar goda träningsmiljöer för dina utövare. Utbildningen ger dig också kunskap och viktiga verktyg för att planera och genomföra ett träningspass på ett bra och genomtänkt sätt. Kursen arrangeras av SISU Idrottsutbildarna. För mer information kontakta SISU.

Ledare Fotbollsskola – 2–3 timmar

Detta är den första fotbollstränarutbildningen vi rekommenderar att nya tränare/ledare går för att skaffa sig verktyg inför att leda fotbollsträning utifrån de riktlinjer och rekommendationer som är gällande. Kursen är också en bra första utbildning för föreningens unga ledare eller om föreningen har som ett led i spelarutbildning att utbilda spelare som ledare. Kursen ger även en bra grund för den fortsatta tränarutbildningen. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen inom ramen för Idrottslyftet.

Spelformsutbildning - Leda laget – 3 timmar

Denna kurs skall alla ledare som coachar lag vid barn- och ungdomsmatcher i Hallandsserier, cuper, sammandrag och poolspel med spelare upp till 19 år genomgå. Kursen är lämplig att gå när laget som tränas ska börja spela matcher. Från 2019 är kursen inriktad mot den spelform som tränaren/ledaren är aktiv inom. Är ledaren aktiv i lag i olika spelformer räcker att ledaren går en kurs. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen inom ramen för Idrottslyftet. När ditt lag byter spelform så behöver du gå en ny utbildning för just den spelformen.

Målvaktstränarutbildning C (MvC)– webbstudier + 1 dag

Vi rekommenderar MvC till tränare/ledare i lag som spelar 5mot5 efter Ledarutbildning Fotbollsskola och SUP. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen.

Tränarutbildning C (TuC)– 1 dag + webbstudier + 1 dag

Detta är det första steget i SvFFs tränarstege. Kursen riktar sig till tränare/ledare för lag upp till 12 år. Den är lämplig för tränare/ledare i lag som spelar andra året i 5mot5 och i 7mot7. Detta är även det första steget som måste genomgås för ungdoms- och seniortränare. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen.

Kortkurs Målvaktstränarutbildning C (MvC)– 5h

För tränare som gått TuC finns en kortare variant av MvC. Kursen rekommenderas till tränare/ledare i spelformerna 5mot 5 och 7 mot 7 samt till de som vill inrikta sig som Målvaktstränare. Förkunskapskrav Tränarutbildning C. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen.

Tränarutbildning B Ungdom – 2 dagar + webbstudier + 2 dagar

Kursen riktar till tränare för lag i spelformerna 9mot9 och 11mot11. Förkunskapskrav är godkänt deltagande på Tränarutbildning C. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen

Målvaktstränarutbildning B (MvB)– 1 dag + webbstudier + 1 dag

Vi rekommenderar MvB till tränare/ledare som vill fortsätta utveckla målvakterna som en del i lagets träning. Förkunskapskrav är godkänt deltagande på MvC. Kursen arrangeras av HFF.

Tränarutbildning A Ungdom – Webbstudier + 2 dagar + webbstudier + 2 dagar

Kursen vänder sig till alla ungdomstränare i spelformen 11mot11med ambition att leda och coacha sina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalité när det gäller träningsinnehåll och individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare. Förkunskapskrav är godkänt deltagande på Tränarutbildning B Ungdom. Även tränare med diplom från högre kurser med godkänd lic. fortbildning är välkomna att delta eftersom tränarutbildning A ungdom utgör ett viktigt kompetenstillskott för alla tränare. Kursen arrangeras av HFF.

Tränarutbildning UEFA B Senior – 13 dagar + webbstudier görs mellan kursdagarna

I utbildningen UEFA B förbereds du för att möta spelare som har erfarenheter av utbildning enligt SvFF:s spelarutbildningsplan. Kursen UEFA B bygger vidare på spelarutbildningsplanens fd. nivå 4, som omfattar 16–19 år, och har en seniorinriktning där matchen och tävlingsmomentet har högre prioritet än i SvFF:s ungdomstränarutbildningar. I kursen UEFA B möter du ett innehåll som ger dig kompetens att coacha ditt lag mot både resultat och utveckling. Kursen arrangeras av HFF (även tillsammans med andra distrikt).