Utbildning i SvFF spelarutbildningsplan (SUP)

HFF Utbildare kommer gärna till er förening och håller en utbildning med exempelträning utifrån SvFF Spelarutbildningsplan som nu är reviderad och anpassad till spelformerna.

Vi föredrar om ni samverkar inom föreningen eller med annan förening så att antalet ledare är mellan 6-16st och använda en övningstrupp med spelare, 8-20 spelare. Tränarna kan själva vara övningstrupp i undantagsfall.

Spelarutbildningsplanen(SUP)Hallands FF erbjuder sedan 2013 inom satsningen på implementering av SvFF Spelarutbildningsplan utbildning för föreningsledare i en kurs som heter " Spelarutbildningsplanen(SUP)". Nytt för 2019 är att Spelarutbildningsplanen är reviderad och nu anpassad till respektive spelform.

Kursen vänder sig till ledare som vill fördjupa sin förståelse kring hur SvFF rekommenderar att man skapar goda lärandemiljöer för sina fotbollsspelare. Syftet med Spelarutbildningsplanen är att öka kunskapen om fotboll utifrån barnrättsperspektivet, hur man som tränare bör vara och vad man i sin träning bör fokusera på i respektive spelform för att utbilda spelaren i ett långsiktigt perspektiv.

Utbildningen är två-tre timmar. Det är en utbildning som riktar sig till alla olika ledare i föreningen. Den kan med fördel genomföras med både aktivitetsledare (tränare/ledare) och organisationsledare (styrelse/ledamöter i sektioner/kommittéer/utskott).

Skall verksamheten kunna bedrivas med utgångspunkt från spelarutbildningsplanen är det av stor vikt att även organisationsledare i styrelser och kommittéer/sektioner genomgår denna utbildning för att kunna organisera föreningens verksamhet på bästa sätt.

Utbildning i SvFF Spelarutbildningsplanen är främst en praktisk utbildning som fokuserar på vad som är lämpligt att träna för att utveckla spelaren långsiktigt i respektive spelform. Vi rekommenderar att den första kursen fokuserar övergripande på den spelform där tränaren är aktiv. I den första kursen ingår SvFF Spelarutbildningsplan (bok+webb) som kursmaterial.

Fördjupning kan sedan göras flera gånger och på många olika sätt, inom spelförståelse, teknik, fys och psykologi. För tränaren kan också fördjupning göras t.ex. om planering av en säsong eller matchanalys.

Kursplanering av fördjupningskurser görs i samråd mellan föreningen och utbildaren.

Finansiering

Finansiering sker med Idrottsmedel. Föreningen behöver inte söka medel.

HFF betalar arvode och reseersättning till instruktören. HFF betalar också kursmaterial. Föreningen står själva för ev. fika, lokal och planhyra.

Låter detta intressant?

Kontakta en godkänd HFF Utbildare eller HFF:s kansli för mer information eller för att boka utbildning i er förening.