Spelare

Spelarutbildning i Hallands FF heter HFF SOL, se mer ingående info nedan och i menyn under "Spelare".

Aktuella tillfällen för läger/utbildningar och anmälan, klicka här. Mer info om resp tillfälle finns via ovanstående länk. Ev. frågor? Kontakta info@hallandsff.se

11mot11
16-19år Hallandslag, spelare anmäler intresse att delta, blir inbjuden till aktiviteter
15år Förberedande för Hallandslag, spelare anmäler intresse att delta, blir inbjuden till aktiviteter

9mot9
13-14år, tränare anmäler intresse att ha HFF-träningar med föreningens lag "Spelare på arenan" och/eller spelare anmäler sig själva till HFF-träningar och HFF-läger.

7mot7
10-12år, tränare anmäler intresse att ha ledarutbildning och /eller HFF-träningar med föreningens lag "SUP 7mot7 exempelträning"

5mot5
8-9år, föreningen/tränare anmäler intresse att ha ledarutbildning med föreningens lag som övningstrupp "SUP 5mot5 exempelträning"

3mot3
6-7år, föreningen/tränare anmäler intresse att ha ledarutbildning med föreningens lag som övningstrupp "SUP 3mot3 exempelträning"

HFF SOL 11mot11 Information om Hallandslag
För de äldsta spelarna, 16-19år,som vill utmana sig själv att arbeta hårt för att nå sin fulla potential heter spelarutbildningen Hallandslag.

Dessa åldersgrupper har vissa aktiviteter gemensamt och andra mer uppdelat. Detsamma gäller flickor och pojkar, vissa aktiviteter är gemensamma och andra åtskilda. Separat kalender för resp. åldersgrupp kommer finnas klar från kick off 14 september.

För att undvika upprepning av grundläggande teori och praktik och känslan av att "börja om så fort det kommer med nya" och istället möjliggöra progression och individualisering kommer deltagare att bli inbjudna till träffar och gruppindelning görs beroende på aktivitet. Det kommer finnas möjlighet att "levla" från grundläggande utbildning till olika nivåer inom de olika delar spelarutbildningen omfattar.

Som verktyg för självreflektion och analyser kommer den digitala plattformen 360Player användas i Hallandslag.

För 15-åringar heter spelarutbildningen Förberedande Hallandslag.
Visionen är att Hallandslag ska vara den högre utbildnings- och undervisningsmiljö som möjliggör för distriktsspelaren att stanna i egen förening och ändå bli utmanad till utveckling mot sina egna mål.

Hallandslag ska med spelarutbildningsplanen som grund, utveckla personen som valt att spela fotboll mot att nå sin fulla potential, på och utanför planen. Aktiviteter som erbjuds är träningar, matcher, läger och teori. Samtliga spelare ges möjlighet till en aktiv individuell utvecklingsplan, med kontinuerlig uppföljning. Det är öppet för alla i rätt åldersgrupp att anmäla sitt intresse och spelare blir sedan inbjudna att delta vid olika tillfällen.

Spelaren anmäler själv sitt intresse att delta via följande länkar.

Anmälan till Hallandslag 16-19 år

Anmälan till HFF SOL förberedande Hallandslag 15 år (Spelare födda 2005)

Ren spelarutbildning kan inte enl. gällande regler finansieras genom idrottslyft, därför kommer vissa aktiviteter även samordnas med ledar- och tränarutbildning, spelarna deltar då som övningstrupp. En självkostnadsavgift kommer att tas ut vid övriga tillfällen, faktura skickas då till vårdnadshavare för spelare under 18år.

Deltagande i Hallandslag och Förberedande Hallandslag möjliggör premiering att delta i HFF regionala verksamhet, tex distriktslagsturnering och regionens läger samt till SvFF verksamhet som utvecklingsläger, regionala läger och landslagsläger.