Inspirationsträning

Kort video om inspirationsträning

För att göra en intresseanmälan maila till: info@hallandsff.se

Inkludera följande vid intresseanmälan:
Föreningens namn:
Ålder på spelarna (samt pojk- eller flicklag):
Ungefär antal spelare som beräknas komma på träningen:
Varav antal målvakter:
Förslag på datum och plats för inspirationsträning:
Eventuellt förslag på tema (teori och träning):
E-postadress och telefonnummer till kontaktperson:

Inspirationsträning kan bokas max 2 gånger per år och åldersgrupp.

Lagets ledare bör ha gått Leda Laget utbildning för aktuell spelform.

Denna aktivitet finansieras via RF-stödet.