Inspirationsträning

Inspirationsträningar erbjuder vi till föreningars lag där vi riktar oss till ledare i en spelform och använder spelarna i den spelformen som övningstrupp för att ge exempel på vad man kan och bör träna på i aktuell spelform.

  • Inspirationsträning kan bokas max 2 gånger per år och åldersgrupp.
  • Lagets ledare bör ha gått Leda Laget utbildning för aktuell spelform.
  • Denna aktivitet finansieras via RF-stödet.
  • Du ansöker om inspirationsträning i ansökan om att arrangera internutbildning som du hittar här.