Inspirationsträning

Inspirationsträningar erbjuder vi till föreningars lag där vi riktar oss till ledare i en spelform och använder spelarna i den spelformen som övningstrupp för att ge exempel på vad man kan och bör träna på i aktuell spelform.

  • Inspirationsträning kan bokas max 2 gånger per år och åldersgrupp.
  • Lagets ledare bör ha gått Leda Laget utbildning för aktuell spelform.
  • Denna aktivitet finansieras via RF-stödet.
  • Du ansöker om inspirationsträning i ansökan om att arrangera internutbildning som du hittar här.

För tillfället är trycket stort på våra utbildare så vi kan ha svårt att genomföra inspirationsträningar under en tid. Vi samlar dock på oss ansökningar och återkommer till respektive förening/lag när vi har möjlighet att erbjuda inspirationsträningar igen.