Tränare

Din insats som ledare och tränare är viktig och betyder mycket för svensk fotboll. Fotbollen myllrar av liv och glädje – tiotusentals barn, ungdomar och vuxna tränar, spelar och kämpar på våra planer och idrottsplatser runt om i landet – varje dag. Spelarna behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla spelare till ett livslångt fotbollsintresse.

Tränarutbildningens nya struktur beskrivs på bilden ovan. För mer information av respektive utbildning, klicka på utbildningen nedan för mer information. Hallands FFs kurskalender för tränarutbildningar hittar du längst ner på denna sida.

Samtliga ledare som ska leda lag, med spelare upp till 19 år, i match ska före säsongen genomgå en utbildning i den spelform laget spelar i 3v3, 5v5, 7v7, 9v9 och 11v11.

Utbildningen är ca 3h och De kan genomföras fysiskt eller digitalt. För spelformen 9mot9 och 11mot11 sker detta i HFF centrala utbildningar. Övriga spelformer kan genomföras internt i föreningen i varje spelform för sig.

Vi vill att ni meddelar era ledare att anmäla sig till den spelform man ska leda sitt lag i match i år till HFF centrala utbildningar.

Efter genomgången utbildning får deltagare ett digitalt kort, som ett deltagarbevis, från Cardskipper.

Vad innebär Leda laget:

Att vara innehavare av ett Leda laget-kort innebär att du är representant för ditt lag, din förening och för Hallands Fotbollförbund, du är också ett föredöme för barn och ungdomar. Du förväntas uppträda med barnens bästa för ögonen, ta tillvara deras intressen och verka för deras bästa. Ditt utbildningsbevis är personligt.

Kortet är ett digitalt kort (Cardskipper) och en länk skickas efter utbildningen till den e-postadress som du uppger i din anmälan Du ska kunna visa ditt kort i samband med att du leder laget i match. OBS! Har du redan ett digitalt kort sedan tidigare så uppdateras kortet med nytt datum. (Inget mail skickas ut)

Ekonomi

Kostnad/deltagare: 500: -, utbildningen finansieras via RF- stödet vilket innebär att föreningen återfår anmälningsavgiften via utbetalning av RF.

Anmälan

Anmälan till aktuella Leda laget utbildningar i spelformerna 3mot3, 5mot5, 7mot7, 9mot9 och 11mot11 finns i kurskalendern längst ner på denna sida.

Arrangera internutbildning - se här för mer information

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Tränare och ledare på alla nivåer.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 3 mot 3.

Kursen vänder sig till tränare för barn upp till 12 år samt ungdoms- och seniortränare som påbörjar sin tränarutbildning.

Tränarutbildning C är det första steget i den nya tränarutbildningen som innehåller ett ungdomstränarspår och ett seniortränarspår. Oavsett vilket spår man väljer startar utbildningen med en kurs som heter SvFF Tränarutbildning C.

Omfattning

Modul 1 (8 h) - Hemuppgifter (8 h) - Modul 2 (8 h)

Tränarutbildning C består av två kursmoduler. Det är 1 + 1 dag med hemstudier mellan, vilket innebär att man går del 1 en heldag och sedan efter tre-fyra veckor senare går del 2 en heldag,

Varje kursmodul består av en fysisk träff på en hel dag med både teori och praktik.

Innehåll

Som deltagare får du en grundläggande förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Du lär dig att hitta och använda utbildningens kursmaterial digitalt vilket du kommer att ha nytta av i arbetet med ditt lag. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och under modul 2 kommer du att få reflektera kring uppgifterna tillsammans med deltagare som jobbar med spelare i liknande ålder som dig själv.

Obs! Genom att anmäla dig här betyder det att du är anmäld till båda tillfällena. För att få godkänt på kursen krävs det 100% närvaro vid båda tillfällena. Det går inte att bara närvara vid teorin och inte närvara på praktiken.

Ekonomi

Kostnad 3000 kr.

Arrangör

Hallands FF

Arrangera internutbildning - se här för mer information

Förkunskaper

Tränarutbildning C.

Målgrupp

Barn- och ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 5 mot 5.

Omfattning

Modul 1 (4,5 timmar)

Innehåll

Som deltagare till tränarutbildning SvFF Mv D får du en förståelse bland annat inom områdena målvakten en del av spelet och organisation av målvaktsträning inom barn och ungdomsfotbollen. Tränarutbildning C är ett behörighetskrav för SvFF Mv D därför tar utbildningen endast upp en komprimerad del av den goda Utvecklingsmiljön och Målvaktsfys.

Ekonomi

Kostnad 2000 kr.

Arrangör

Hallands FF

Arrangera internutbildning - se här för mer information

Förkunskaper

Tränarutbildning C.

Målgrupp

Barn- och ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 7 mot 7.

Omfattning

Tränarutbildning B-Ungdom: Förförståelse (1h) - Fyra kursdagar (2+2) á åtta timmar. Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter. Varje kursmodul består av en fysisk träff på två hela dagar med både teori och praktik. Mycket av utbildningen bygger på uppgifter på Fotbollsportalen.

Innehåll

Tränarutbildning B Ungdom bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning C och är inriktad mot barn- och ungdomsfotboll. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och du lär dig att anpassa utbildningsmaterialet efter dina förutsättningar.

Förförståelse

Utbildningen bygger vidare på innehållet i Tränarutbildning C (TU C). För att komma väl förberedd till utbildningen ska du därför se en film som sammanfattar de viktigaste budskapen från TU C och genomföra ett självtest. Om du har svårt att svara på frågorna inom något område i självtestet bör du gå tillbaka och läsa mera om just det området på webbplatsen för TU C.

OBS! TU C reviderades inför 2020 och för er som har en äldre version (tryckta 2019 eller tidigare) hänvisar vi därför till webbplatsen där ni hittar det reviderade innehållet.

Kallelse skickas ut ca 2 veckor innan utbildningen startar (OBS! Mailet kan hamna i din skräppost)

Obs! Genom att anmäla dig här betyder det att du är anmäld till alla fyra tillfällen. För att få godkänd på kursen krävs det 100% närvaro vid alla fyra tillfällen. Det går inte att bara närvara vid teorin och inte närvara på praktiken.

Hemuppgifter görs mellan kursmodulerna 1 och 2.

Intyg lämnas på begäran!

Ekonomi

Kostnad: Från 6000 kr

OBS! Lämnar du återbud till utbildningen kort innan kursstart och har fått samt använt koden till fotbollsportalen för Tränarutbildningen B Ungdom så blir föreningen debiterad 1000 kr för administrationsavgift och utbildningsmaterial.

Arrangör

Tränarutbildning B ungdom genomförs Centralt eller på hemma plan i din förening.

Arrangera internutbildning - se här för mer information

Förkunskaper

Målvaktstränarutbildning C eller ”gamla” Mv bas 1

Målgrupp

Ungdom- och seniortränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 11 mot 11

Omfattning

Kursmodul 1 (8 tim) - Hemuppgifter (8 tim) - Kursmodul 2 (8 tim)

Tränarutbildning C består av två kursmoduler. Det är 1 + 1 dag med hemstudier mellan, vilket innebär att man går del 1 en heldag och sedan efter tre-fyra veckor senare går del 2 en heldag,

Varje kursmodul består av en fysisk träff på en hel dag med både teori och praktik.

Innehåll

Tränarutbildning Mv B är en fortsättning på Tränarutbildning Mv C för tränare som väljer att specialiceras sig som målvaktstränare.

Tränarutbildning Mv B behandlar spelformen 11 mot 11 (från och med 15 år). Som deltagare till Tränarutbildning Mv B får du en förståelse bland annat inom områdena beskrivning av spelet, målvaktens anfalls- och försvarsspel, målvaktsfys, matchanalys av målvaktsspelet. Hemuppgifterna förstärker bland annat områden som behandlades under kursmodul 1.

Ekonomi

4000 kr/deltagare

Tränarutbildare

Av SDF godkänd tränarutbildare – har SvFF:s Tränarutbildarlicens Mv.

Arrangör

Hallands FF

Tränarutbildning A Ungdom vänder sig till alla ungdomstränare med ambition att leda och coacha sina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalitet när det gäller träningsinnehåll och individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare!

Förkunskaper

Tränarutbildning B Ungdom, UEFA B eller högre Tränarutbildning.

Målgrupp

Ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 11 mot 11.

Omfattning

Förförståelse – Uppgifter som görs innan kursstart

Utbildningen består av sammanlagt fyra dagar (8 timmar/dag), fördelade på två kurstillfällen.

Modul 1 - 2 dagar (16 h)

Modul 2 – 2 dagar (16 h)

Mellan modul 1 och 2 utförs ett antal hemuppgifter. (16 h)

Innehåll

Tränarutbildning A Ungdom bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning B Ungdom och är inriktad mot spelarutveckling inom ungdomsfotboll. Utbildningen fokuserar på att  stödja spelarna i deras utveckling inom områdena Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys. Mellan de kursmodulerna genomförs hemuppgifter i hemmiljön som inkluderar att genomföra träningspass och aktiviteter med särskilda teman, skapa övningar och planeringar, se webbinarier samt läsa texter inom kursens olika ämnesområden.

 • Hur utvecklar vi föreningens ungdomsspelare till A-lagsspelare?
 • Ska ungdomslagen använda samma spelsystem som A-laget?
 • Hur tränar vi bäst för att öka spelarnas spelförståelse?
 • Hur skapar vi bäst förståelse för lärande?
 • Hur skapar vi bestående fotbollsintresse – och hur hanterar vi drop-outs?
 • Hur hjälper vi spelarna vid övergången från ungdoms- till seniorfotboll?
 • Hur hanterar vi tränings- och matchbelastningen bland unga spelare?

Ekonomi

Kostnad: från 6000 kr

OBS! Lämnar du återbud till utbildningen kort innan kursstart och har fått samt använt koden till fotbollsportalen för Tränarutbildningen A Ungdom så blir föreningen debiterad 1000 kr för administrationsavgift och utbildningsmaterial.

Arrangör

Arrangeras centralt i distriktet av Hallands Fotbollförbund.

Utbildare: Utses av Hallands Fotbollförbund.

Ingen ledighet beviljas under kursens gång!

Kursmodulerna ska genomföras i rätt ordning enligt studieplanen.

Välkommen med din anmälan!

Förkunskaper

Tränarutbildning C eller Målvaktstränarutbildning B samt ett års praktik.

Målgrupp

Tränare i våra distrikts- och förbundsserier.

Omfattning

Förförståelse (4-8 h) - Modul 1 (16 h) - Hemuppgifter (8 h) - Modul 2 (16 h) – hemuppgifter (8 h) – Modul 3 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 4 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 5 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 6 (8 h) – Modul 7 (16 h)

Innehåll

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA B bygger vidare på Spelarutbildningsplanens nivå 4 (16-19 år) och vänder sig till seniortränare. Innehållet speglar den kompetens som en modern tränare bör ha för att leda utvecklingen av sitt lag och spelare inom ämnesområdena Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys. Att coacha sitt lag i match har en central roll i kursen. Med analysen från matchen planerar kursdeltagaren, med fokus på det egna laget, den kommande veckan mot nästa match.

Samtliga hemuppgifter dokumenteras och redovisas i kursens digitala klassrum. Kursdeltagare erhåller värdefull feedback från tränarutbildarna.

Mer information om upplägg och innehåll:

Arrangör

Hallands FF i samverkan med andra distrikt

De tränarutbildningar som listas här är högre tränarutbildningar som arrangeras och genomförs av SvFF. Mer info om dessa utbildningar finns på SvFFs hemsida.

 • Tränarutbildning UEFA Elite Youth
 • Tränarutbildning UEFA A
 • Tränarutbildning UEFA PRO
 • Målvaktstränarutbildning UEFA A
 • UEFA CBA Elit

Tränarutbildningar