Inspirationsträning

Inspirationsträningar erbjuder vi till föreningarna, där vi riktar oss till alla ledare i en spelform och använder spelarna i den spelformen som övningstrupp för att ge exempel på vad man kan och bör träna på i aktuell spelform.

Just nu är ansökan för inspirationsträningar pausad då vi håller på att arbeta bort kön som uppstod 2021.
Vi återkommer när det är möjligt att söka detta igen.